پیشنهاد می کنیم ابتدا تشخیص دهید نوع صورت شما چیست؟ برای تشخیص فرم صورت خود این مقاله را مطالعه فرمایید. سپس اموزش کانتورینگ صورت را مطالعه کنید.